Zásady ochrany osobních údajů

Co se bude dít s daty z kontaktního formuláře

Adam Klouda, sídlem Hodonínská 21, 617 00, Brno – Komárov, IČ: 06506771, dále jen Správce, pro vytvoření nabídky služeb, jednání o této nabídce nebo za účelem odpovědi na vámi vznesený dotaz, ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:

 • jméno a příjmení
 • e-mailovou adresu
 • IP adresu
 • telefon

Za tímto účelem potřebuje Správce zpracovat jméno, příjmení, emailovou adresu a telefon, ať už kvůli jednání o nabídce, nebo odpovědi na vznesený dotaz. To je umožněno ustanovením článku 6., odstavce 1. písmene b) Nařízení. Tyto osobní údaje budou Správcem zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi vámi a Správcem, nejdéle jeden rok od provedení poptávky, pokud správci neudělíte souhlas k jejich dalšímu zpracování. IP adresa je sledována z důvodů zabezpečení systému, nikoli pro marketingové účely.

Na základě Nařízení máte právo:

 • požadovat informaci, jaké (vaše) osobní údaje zpracovávám
 • požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
 • vyžádat si přístup k těmto údajům a patřičné údaje nechat aktualizovat nebo opravit
 • požadovat po mě výmaz osobních údajů – výmaz bude mít za následek ukončení jednání o smlouvě
 • v případě vašich pochybností o dodržení povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na mě, nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů

Pokud se zpracováním nesouhlasíte, nebo chcete svoje osobní údaje nechat odstranit, můžete podat námitku na adrese info@klam.cz

Souhlas se zpracováním údajů pro přihlášení do mailingu

Adam Klouda, sídlem Hodonínská 634/21, 617 00, Brno – Komárov, IČ: 06506771, dále jen Správce, zpracovává za účelem zaslání upozornění na nové články, nebo zaslání celého znění článků na e-mail ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) , následující osobní údaje:

 • e-mailovou adresu

Pro rozesílání informačních e-mailů — mailingu, e-mailového magazínu, tedy zasílání informací o nově publikovaných článcích na blogu, nebo celého znění článků a jiném publikovaném obsahu — potřebuji zpracovat  emailovou adresu. To je umožněno článkem 6., odstavcem 1. písmeno a) Nařízení. Tyto osobní údaje budou Správcem zpracovávány po dobu udělení souhlasu o zasílání mailingu mezi vámi a Správcem, nejdéle tři roky od přihlášení, nebo od posledního prodloužení souhlasu.

Na základě registrace vám může být nejvýše jednou za týden zaslána informace o novém obsahu na zadanou e-mailovou adresu, tedy novém článku na blogu, nebo celé znění článku. Kdykoliv máte právo se okamžitě odhlásit a vyžádat si odstranění z databáze pro odesílání novinek.

Zpracování osobních údajů provádí Adam Klouda, sídlem Hodonínská 634/21, 617 00, Brno – Komárov, IČ: 06506771.

Na základě zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 • požadovat informaci, jaké (vaše) osobní údaje zpracovávám
 • požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
 • vyžádat si přístup k těmto údajům a patřičné údaje nechat aktualizovat nebo opravit
 • požadovat po mě výmaz osobních údajů u kterých není oprávněný zájem
 • požadovat odhlášení ze zasílání novinek a nabídek služeb z mojí nabídky
 • v případě vašich pochybností o dodržení povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit se na mě, nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů

Jak bude provedeno zpracování dat z objednávky

Adam Klouda, sídlem Hodonínská 634/21, 617 00, Brno – Komárov, IČ: 06506771, dále jen Správce, zpracovává za účelem plnění smlouvy o dodání objednaného zboží a služeb ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:

 • jméno a příjmení
 • dodací a fakturační adresu
 • e-mailovou adresu
 • IP adresu
 • telefon
 • číslo účtu
 • U knihy Cestuje Vesmírem jméno a adresu domu hrdiny

Pro dodání objednaného zboží a služeb potřebuji zpracovat jméno, příjmení, emailovou adresu, dodací a fakturační adresu, IP adresu a eventuálně číslo účtu. To je umožněno ustanovením článku 6., odstavce 1. písmene b) Nařízení. Tyto osobní údaje budou Správcem zpracovávány po dobu plnění smlouvy mezi vámi a Správcem, nejdéle deset let od provedení poslední objednávky, pokud správci neudělíte souhlas k jejich dalšímu zpracování. IP adresa je sledována z důvodů zabezpečení systému, nikoli pro marketingové účely.

Zpracování osobních údajů je primárně prováděno Správcem. Pro co nejhladší plnění potřebujeme pomoci od těchto zpracovatelů:

 • Webglobe  – webhosting
 • telekomunikační společnosti které nám poskytují připojení a hlasové služby
 • dopravní společnosti dle volby v dokončení objednávky

Na základě Nařízení máte právo:

 • požadovat informaci, jaké (vaše) osobní údaje zpracovávám
 • požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
 • vyžádat si přístup k těmto údajům a patřičné údaje nechat aktualizovat nebo opravit
 • požadovat po mě výmaz osobních údajů – výmaz bude mít za následek ukončení jednání o smlouvě
 • v případě vašich pochybností o dodržení povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na mě, nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů

Společná ustanovení

Zabezpečení osobních údajů

Prohlašuji, že jsme přijali veškerá technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

Přijali jsem technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, (ochrana vytištěných faktur, smluv)

Prohlašuji, že k osobním údajům mají přístup pouze mnou pověřené osoby.

Adam Klouda, sídlem Hodonínská 634/21, 617 00, Brno – Komárov, IČ: 06506771 má právo tyto podmínky kdykoli změnit. Nová verze podmínek ochrany osobních údajů bude zveřejněna na této stránce a zároveň mi bude po dobu zpracovávání zaslána nová verze těchto podmínek na poskytnutou e-mailovou adresu.

Pro informace o cookies si prostudujte samostatnou informační stránku.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.11.2020